Toiminimen perustaminen

Toiminimi on yksi suosituimpia yritysmuotoja Suomessa, jota ei rasita suuri määrä byrokraattisia vaatimuksia ja toiminimen perustaminen on hyvin vaivatonta. Yksityisyrittäjälle toiminimen perustaminen on tavallisin ja helpoin vaihtoehto eri yritysmuodoista uutta yritystoimintaa aloittaessa. Pienimuotoinen yritystoiminta, esimerkiksi kampaamot, parturit tai kioskit ovat tyypillisiä tämän yritysmuodon omaavia yrityksiä. Perinteisesti Suomessa toiminnan laajentuessa toiminimimuotoisesta toiminnasta, yritys yhtiöitetään. Vielä vuonna 1996 toiminimimuotoisia yrityksiä oli eniten Suomessa. Vuonna 2009 Tilastokeskus mittasi yritysrekisterissä 40% yrityksistä olevan yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai toiminimiä.

Mikä on toiminimi ja mitä toiminimen perustamiseen tarvitaan?

Toiminimi on yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka voi muodostaa yksi henkilö tai jopa koko perhe. Yritysmuoto voi myös olla puolisoiden käyttämä yritysmuoto, jonka tulos voidaan jakaa työpanoksen mukaan. Lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan kyseisen yrityksen nimeä ja yritys tässä yhteydessä voi olla minkä yritysmuodon yritys tahansa. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan toiminimen eli yrityksen nimen valinnassa tarkistetaan ja vaaditaan seuraavia asioita: yritysmuodon tunnus, yksilöivä nimi, erottuva nimi, nimi ei saa sekoittua, ei saa olla toisen sukunimi ilman lupaa tai muita vaatimuksia (ks myös Toiminimilaki). Vastuu on tässä yritysmuodossa henkilökohtainen yrityksen veloista ja muista sitoumuksista. Tämä on tärkeää ottaa huomioon toiminimeä perustettaessa, koska tämä voi tarkoittaa että toiminimen velkoja voi pyytää ulosmittauksessa myös haltijan henkilökohtaista omaisuutta ulosmitattavaksi yrityksen velasta. Toiminimen yrittäijen lisäksi yrityksellä voi olla työntekijöitä, eli se voi rekrytoida työvoimaa. Toiminimen harjoittaja voi halutessaan myös nostaa varoja yrityksestä. Toiminimen perustaminen yksinkertaisimmillaan voi sisältää seuraavat toimenpiteet:

  1. Ilmoitus perustamisesta kaupparekisteriin riittää, mutta se on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Toiminimen perustamisilmoitus -lomakkeita on saatavilla esimerkiksi kaupparekisteristä tai patentti- ja rekisterihallituksesta.
  2. Käsittelymaksu (vuonna 2012 käsittelymaksu on 75 euroa) on maksettava ennen ilmoituksen jättämistä (liitteeksi kuitti maksun suorittamisesta).

Toiminimen verotus ja kirjanpito

Tässä yritysmuodossa yrittäjää tai yrittäjiä verotetaan pääsääntöisesti ansiotuloverotuksen mukaan. Palkan nostaminen yrityksestä ei ole sallittua yrittäjälle, vaan varojen nosto yksityisottoina on sallittua, sillä vero maksetaan jo tuloksesta. Kirjanpitolain mukaan: kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Tilikausi on ajanjakso, jota käytetään yrityksen tuloksen laskemiseen. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi, mutta yrityksen alkuvaiheessa tilikausi voi olla lyhyempi tai pisimmillään 18 kuukautta. Tilitoimistot hoitavat yleensä eri yritysten kirjanpitoa, joka on tulojen ja menojen kirjaamista tilikautena juoksevana yhdenkertaisena kirjanpitona. Tilitoimiston tehtäviin voi myös kuulua palkanlaskentaa ja sen kirjanpitoa sekä konsultointia esimerkiksi kassavirran hallinnassa. Toiminimen perustaminen on lähtökohtaisesti helppoa, mutta toiminnan jatkuessa on otettava huomioon pakolliset edellytykset, varsinkin kirjanpito. Tulevaisuudessa yrityksen perustaminen näyttää helpottuneen, sillä esimerkiksi osakeyhtiön perustamista on valtiohallinnon taholta nopeutettu vähentämällä byrokratiaa.

Lisätietoja aiheesta:

Patentti- ja rekisterihallitus